X
Menu

Przekładnie mechaniczne i ich podział

Charakterystyka przeważającej części maszyn sprawia, że nie mogą one być wprost napędzane przez silnik. Z tego względu potrzebne jest ogniwo, które będzie pośrednikiem pomiędzy dwoma elementami. Takie właśnie zadanie należy do przekładni. Służą one do przeniesienia ruchu obrotowego na element statyczny. Te, w których zastosowano mechaniczny rodzaj połączenia to przekładnie mechaniczne, które dzielą się na przekładnie zębate, cięgnowe oraz cierne.

 

  • Przekładnie zębate:

    Taki rodzaj przekładni mechanicznej działa na podstawie dwóch kół zębatych, które wzajemnie się zazębiają. Ze względu na ilość stopni rozróżnia się również przekładnie jednostopniowe (w których pracuje jedna para kół zębatych) oraz wielostopniowe (gdzie szeregowo pracuje ich więcej), a jeśli chodzi o umiejscowienie zazębienia to występują przekładnie z zazębieniem wewnętrznym i zewnętrznym. Najważniejszą cechą przekładni zębatych jest równomierność ruchu – uszkodzenie elementu może nawet skutkować zatrzymaniem danej maszyny.

  • Przekładnie cięgnowe:

    Element statyczny wraz z elementem napędzającym połączony jest przy pomocy cięgna. To sprawia, że można oddalić od siebie dwa człony, co skutkuje lepszą geometrią całej przekładni. Rozróżnia się przekładnie pasowe, linowe oraz łańcuchowe.

  • Przekładnie cierne:

    Dwa poruszające się elementy (zwykle ruchem obrotowym) skutkują wytworzeniem się połączenia ciernego. Sporą zaletą takiego rozwiązania jest swoboda, z jaką można kształtować geometrię przekładni.